Organisaties die aan gebiedsontwikkeling doen, hebben veel te maken met bewoners, ondernemers, reizigers en andere belanghebbenden. Duidelijke communicatie is van belang om ze te betrekken en draagvlak te creëren. Het draagt bovendien bij aan een positief imago. 

gebiedscommunicatieherinrichting eendragtspolder

De Eendragtspolder tussen Rotterdam en Zevenhuizen is heringericht tot een bijzonder buitengebied. Waterberging, recreatie en een roeibaan zijn er gecombineerd. Donders ontwikkelde het communicatieplan voor de realisatiefase van het project, voerde het plan uit, coördineerde de communicatie en de opening van de Willem-Alexander Baan met (toen nog) de Prins van Oranje. 

Bekijk de film Tot ziens in de Eendragtspolder.

< 1/5 >
Donders Communicatie op LinkedIn Donders Communicatie op Twitter