Jongeren zijn voor organisaties moeilijk te bereiken. Maar via een educatieproject lukt dat nog wel. Zeker als het project tot de verbeelding spreekt. En aansluit bij de kerndoelen, zodat het voor docenten interessant is om op te nemen in het lesprogramma. 

educatielesfilm het bombardement

Voor Codename Future ontwikkelde Donders de les Het bombardement. De les gaat in op de gebeurtenissen rond het bombardement op Rotterdam. Het laat zien wat er gebeurde in de eerste dagen van de bezetting van Nederland, tussen 10 mei en 15 mei 1940. Het is een bijzonder verhaal met grote gevolgen. In de les wordt gebruik gemaakt van historisch foto- en filmmateriaal en getuigenverslagen.

< 1/5 >
Donders Communicatie op LinkedIn Donders Communicatie op Twitter