Enthousiasme voor de inhoud, betrokkenheid en creativiteit in combinatie met een praktische, resultaatgerichte blik. Dat zijn de sterke punten van Donders. Dat vinden we niet alleen zelf, onze klanten zijn het helemaal met ons eens. 

anderen over Dondersmuseumwerf vreeswijk

“Voor de Museumwerf Vreeswijk, een werkende werf én een museum voor de binnenvaart, heeft Hilda veelopdrachten gedaan, zoals het maken van lesmateriaal en filmpjes en het interviewen van schippersvrouwen (oral history). Hilda heeft de opdrachten creatief opgepakt, gedegen voorbereid en met een goed oog voor beschikbare budgetten benaderd. Naast deze professionele kwaliteiten is een belangrijk deel van het succesvol afronden van opdrachten gelegen in haar kwaliteit om, met wie zij ook te maken heeft, de juiste en vriendelijke toon te vinden.”

Ir. F.W. (Fred) Gieltjes
Voorzitter Stichting Museumwerf Vreeswijk 


Donders Communicatie op LinkedIn Donders Communicatie op Twitter